Gehoord, gezien, gelezen en gedacht

Maand: november 2023

De mensen van voorbij

Gisteren was het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, volgende week zondag is de eerste adventszondag. Ik ging al op zoek naar de versieringen voor ons  huis. De laatste zondag van het jaar, ook wel Eeuwigheidszondag of voleindingszondag genoemd. Sinds een aantal jaren is het de gewoonte om de namen van de overledenen in het afgelopen (kerkelijke) jaar te noemen.

Vroeger gebeurde dat in de oudjaarsdienst. We gingen staan, de namen werden voorgelezen, we zongen een bijpassende psalm, we gingen weer zitten, en de rest van de dienst volgde. Dit alles ondersteund en begeleid door knallend vuurwerk. Ik herinner me de oudjaarsdienst waarin de naam van Emma genoemd werd, 2003. Ik stond daar met mijn verdriet en door ging de dienst.

Hoe anders is het nu. Of was het gisteren in onze gemeente. Er stond een prachtig bloemstuk, waarbij de witte steentjes met de naam van de gestorvenen lagen. De namen werden genoemd en een familielid mocht een kaarsje aansteken. Daarna mocht een ieder die dat wilde een lichtje aansteken. Een lint mensen liep door de kerk en er veel lichtjes werden aangestoken. Ontroerend om te zien en ontroerend om mijn eigen lichtje aan te steken. Om stil te staan bij wie we missen. (ik mis?) Missen, niet alleen degenen die gestorven zijn, maar ook de mensen die niet geboren werden en wel zo gewenst waren. Het stille gemis. Het niet leren kennen en houden van doet pijn.

Na dit mooie gebeuren volgde een preek over Klaagliederen 3: 20-24. In de verzen ervoor gaat het over leven waarin de glans verdwenen is. Vervlogen is de hoop op de Heer. Maar de volgende verzen zijn hoopvol: “elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden! Veelvuldig blijkt Uw trouw” Mooie verzen! Goed om te lezen en je dat ook regelmatig/ elke morgen voor te realiseren. Er is aandacht voor verlies en aandacht voor rouw. Twee benen: verlies en hoop. Alleen lopen we nog weleens mank en is het been van hoop korter dan het been van verlies. (tenminste, zo beleef ik het vaak)

Niet alleen de namen van de gestorvenen werden genoemd, ook de namen van de kinderen die in het afgelopen jaar geboren zijn. Leven om dankbaar voor te zijn.

Tot slot nog een lied dat in de dienst genoemd werd. Een schoot van ontferming is onze God. Ontferming, barmhartigheid, warmhartigheid, mooie woorden met een diepen betekenis. Houvast in sombere tijden en dagen!

 

In het kindmoment werd uitgelegd waarom er witte steentjes zijn. Een van de kinderen las uit Openbaring 3 vers 17. Daar staat: “Wie overwint zal Ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat, die niemand kent behalve degene die het ontvangt. In het oude oosten was een steentje een uitnodiging voor een feest. Bij binnenkomst moest je je steentje laten zien. Zo is dit witte steentje de uitnodiging voor het feest van God. En je krijgt een nieuwe naam, heel bijzonder! Nu kennen wij hier natuurlijk die nieuwe naam niet, vandaar dat we de “oude”  naam op de steentjes zetten.

Het koninkrijk van God

In de afgelopen week ging ik naar de Intratuin op zoek naar kerstinspiratie. Geen idee wat dat precies is, liep ik daar rond. Samen met vele anderen. Heerlijk zonder winkelwagen. Ik zag onvoorstelbaar veel spullen. Eigenlijk niet te bevatten en te omschrijven. Ik bedacht dat al dat spul ergens gemaakt was, en waarschijnlijk niet in ons land. Daarna vervoerd werd naar Nederland en daarna naar alle Intratuin filialen.

Recent las ik het boek “Rotterdam”, geschreven door Arjan van Veelen. Hoe Rotterdam veranderde in de loop der jaren. Wat er in de havens gebeurt, met al die containers die daar aankomen. Containers boordevol spullen voor ons. Containers die geladen en gelost worden, soms met dodelijke ongelukken tot gevolg. Allemaal spullen, want wij hebben toch zeer regelmatig nieuwe spullen nodig, zo vinden wij. (ik vind dat ook, het kan zo troostrijk zijn iets nieuws te kopen…)

Aan dat boek moest ik denken toen ik in de Intratuin rondliep. Ik zag veel ballen en stallen en meer van die dingen. Gedachteloos uitgestald en vaak gedachteloos gekocht. Dit alles op de dag dat in het nieuws was, dat we onvermijdelijk op een stijging van 2 tot 3 graden afstevenen als we geen drastische maatregelen nemen. Voor mij zijn het soms twee werelden, dat wat je zelf graag wilt of nodig denkt te hebben en dat wat er in het nieuws is. Iets met ver van mijn bed enzo.

Woensdag waren de verkiezingen, dat kan niemand ontgaan zijn. Als grote winnaar een partij die klimaat maar onzin of gekte noemt. Geen windmolens, geen zonnepanelen, gewoon doorgaan zoals het nu is, of zelfs maatregelen terugdraaien. Wat voor wereld wordt dit? Ik sliep die nacht niet lekker. En nog steeds denk ik: waarom? Hoe dan? Waarom op alle manieren “eigen volk eerst”? De liefde die verdwijnt? Zoals al voorzegd in de bijbel? (Doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Matteus 24 vers 12, maar misschien teveel op de klank af geciteerd)

Maar ook: wie ben ik zelf en hoe sta ik hierin? Wat kan ik doen en vooral: wat kan ik laten? Hoe ga je moedig en vol vertrouwen verder? En ook: hoe komen we samen verder? Als christenen die soms zo hopeloos verdeeld denken en zo makkelijk oordelen? De Christen Unie die zo’n verlies geleden heeft. Zo triest! De foto die vandaag in het Nederlands Dagblad stond: Carola Schouten en Mirjam Bikker samen op de uitslagenavond, geeft met tranen in mijn ogen.

Moed houden, hoe doe je dat? Ik vind het (soms) moeilijk. En heb daardoor de neiging in mijn eigen kleine hoekje te blijven zitten (piekeren). Hoe fijn is het dan om plekken te hebben waar je kunt delen. Gisteren waren we weer in het klooster en ik had een vergadering samen met het leidersteam. Voorafgaand bidden we eerst samen in de abtskapel.  Het gebed begon zo: “Vader, we hebben elkaar nog niet eens in de ogen gekeken, maar we mogen U in de ogen zien en U ziet ons”. Zo mooi en zo gaaf om eerst te bidden en dan te vergaderen/werken.
Ora et labora… Zoals gewoonlijk besloten we het gebed met het samen zingen. Dit keer zongen we:

 

God heeft het laatste woord!

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén