Als ik al die verschillende taken en functies hoor in dit filmpje, herken ik er veel van. Zoveel verschillende rollen, in zekere zin lijkt het op moeder zijn. En misschien zijn er nog meer overeenkomsten… moeder zijn staat (vaak) niet in hoog aanzien. Als je geen baan buitenshuis hebt, ben je een beetje sneu. Meetellen doe je pas als je geld verdient. Dat niet meetellen en dat vervangbare, dat is ook wel de tendens bij begeleiding. Al die plannen van overheveling van zorg vanuit de AWBZ naar de WMO… Gemeentes moeten alles kunnen en alles kunnen beoordelen. Tegelijk moet er bezuinigd worden. Begeleiding is niet heel zichtbaar, in de zin van meetbare resultaten. Misschien zorgt dat ervoor dat er makkelijk over gesproken wordt. Daar kan wel op bezuinigd worden. Of dat kunnen anderen doen, weet je wat? Degene die de huishoudelijke hulp verzorgt, kan tegelijkertijd een begeleidingsgesprek voeren. (vooral erg prettig voor mensen die NAH hebben, twee dingen tegelijk meemaken). Of een bedrijf dat nu ineens vrijwilligers gaat coachen. Die vrijwilligers kunnen dan de begeleidingstaken over nemen. Eigenlijk zeg je hiermee dat je nu overbodig werk doet.

Overbodig werk? Regelmatig krijgen we te horen dat dank zij de begeleiding, een huwelijk nog in stand is. Dat kinderen nog thuis kunnen wonen, doordat er iedere week of vaker iemand komt. Dat de financiën nog in orde zijn. Dat mantelzorgers het nog net vol kunnen houden, dankzij….

Wat er gaat gebeuren als er geen begeleiding meer mogelijk is? Eerlijk gezegd wil ik daar niet aan denken….