Vanmiddag hadden we een bijzonder mooie dienst! Derde preek uit een serie van drie, met als onderwerp de kerk. De eerste ging over hoe God mensen zoekt, de tweede over hoe je elkaar kunt zoeken (en vinden) in een gemeente, deze dus over aanbidding. Aanbidding is in de bijbel op veel plaatsen te vinden. Mozes vraagt aan de farao of het volk Israël Egypte mag verlaten om God in de woestijn te aanbidden. Niet alleen in dat hoofdstuk gaat het over aanbidding. We lazen in de dienst Efeziërs 5, Paulus heeft het daar over dat de heilige Geest je kan vervullen, en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Mooi dat je met elkaar mag zingen! Niet alleen psalmen, ook nieuwe liederen! We mogen verder gaan, ook al zijn er bijzonder mooie psalmen, met niet altijd even begrijpelijke berijmingen. (vind ik)
Niet alleen op de aarde, ook in de hemel wordt gezongen, zie maar sommige delen uit Openbaring, of wat Jesaja ziet als hij geroepen wordt. Herhaling op herhaling, zo lezen we daar. Herhaling in de liederen hoeft niet verkeerd of vervelend te zijn, integendeel, het kan je nog beter bepalen bij de grootheid van God. En God aanbidden en liefhebben is het doel van je leven. Dat doe je in de kerk en buiten de kerk.

Wees hierin met elkaar gemeente, volg niet alleen je eigen smaakje, was de oproep.  Loop niet weg als er uit opwekking gezongen wordt, en erger je niet als er alleen orgelbegeleiding is. Heb elkaar ook in deze dingen lief.

Bewust werd gezegd dat het niet over loven en prijzen gaat, dat zou een soort gelijkheid kunnen suggereren. Aanbidding geeft een standsverschil aan. Wij mogen God aanbidden. Hem eren. Dat kan op verschillende manieren, in verschillende stijlen. Dat gebeurde in deze dienst, eren in verschillende stijlen. We zongen psalmen, van vroeger en van nu. We zongen gezangen en opwekking. Met heel verschillende soorten begeleiding: cello, orgel, gitaar, slagwerk, dwarsfluit. En sommige liederen werden begeleid door orgel en andere instrumenten tezamen. Heel bijzonder!

kernwa3

Zo mooi allemaal! Het duurde lang voordat iedereen de kerkzaal uitwas, we wilden nog blijven, nog even luisteren, nog even praten…..