Gehoord, gezien, gelezen en gedacht

Tag: Alzheimer

Wereld Alzheimer Dag

Vandaag is het wereld alzheimer dag. In diverse kranten las ik er over. Vanavond is er een bij voorbaat al indrukwekkend programma op tv.

Gisterochtend hoorde ik op de radio een gesprekje met de voorzitter van Alzheimer Nederland. De aanleiding tot dit gesprek was de uitkomst van een onderzoek door de wereldwijde Alzheimer organisatie. Men had ontdekt dat 29% van de mensen die aan dementie lijdt, dit verborgen wil houden. De vraag werd gesteld waarom dit zo was, dat verbergen.

Mensen hebben al snel de gedachte: ik ben anders, vertelde de mevrouw. En daardoor word je anders behandeld en benaderd. Dat hoefde echt niet, zei ze erbij. Je hebt dementie, het is een ziekte. Dat het een ziekte is, benoemde ze zeer nadrukkelijk. Ze stelde dat het heel erg belangrijk is om er over te praten met je omgeving. Je moet je er op voorbereiden en goed weten wat je doen moet, als je dementie krijgt/ hebt. In ons land zijn ongeveer 280 000 mensen met dementie, waarvan 70% thuis woont. Eén op de vijf mensen krijgt dementie, en er zijn wel vijftig verschillende oorzaken van dementie.  Je komt dus overal mensen met dementie tegen… Erg blij was ze met de campagne van samen dementievriendelijk, met voorlichtingfilmpjes  o.a. over openbaar vervoer en dementie.

Ik hoorde het allemaal wat verwonderd aan. Ik vind het een wat gekunsteld geheel; je hèbt dementie, het is een ziekte. Ja, dat is waar. Het is wel een ziekte die uiteindelijk jouw persoonlijkheid opvreet. Tot je niet meer weet wie je bent en wie je naasten zijn. Ik weet niet zo goed hoe je je daar dan op kunt voorbereiden. Ik zou  voor mijzelf niet weten hoe ik dat zou kunnen doen. Of denkt die mevrouw meer aan wilsbeschikkingen en dergelijke zaken? (die overigens niet in dat gesprek genoemd werden)

Het is deze maand vijftien jaar geleden dat onze lieve vader overleden is. Ook hij leed aan de ziekte van Alzheimer. Hij was al jaren ziek, kon niet meer thuis wonen, herkende ons nog wel, al denk ik niet dat hij nog wist dat we kinderen van hem waren. Of dat hij wist dat hij meer dan vijftig jaar getrouwd was met die liefdevolle vrouw die hem zo trouw opzocht. Zijn overlijden kwam toch nog wel onverwacht. Het bracht verdriet en leegte, ook al was het afscheidnemen er al jaren.

Mijn krant.

Vanaf dat ik achttien jaar was heb ik een abonnement op dezelfde krant. Heette die destijds nog “Gereformeerd Gezinsblad”,  nu is de naam “Nederlands Dagblad”.

Een krant die inmiddels meetelt in de vaart der volkeren, regelmatig wordt in het radioprogramma “Met het oog op morgen” uit deze krant geciteerd. Ik ben een fervente krantenlezer, volgens overlevering lag ik als kind al op de grond om van alles en nog wat te lezen. Wat ik allemaal las weet ik niet exact meer. Wel weet ik dat ik de synodeverslagen spelde, al snapte ik er niets van. Destijds waren dat nog een soort van letterlijke verslagen. Ouderling zus zei dit, dominee zo vond daar wat van. Nu zijn de beschrijvingen van synodes heel wat beknopter. Gister zat ik een deel van een synodeverslag op de site ven het Reformatorisch Dagblad te lezen, daar werden de sprekers wel bij name genoemd. Het was gisteren een belangrijke vergadering, immers een eerste bespreking over de vraag of vrouwen binnen de GKv toegelaten kunnen/ mogen worden tot alle ambten.

Maar daar wil ik het nu niet over hebben. Tot drie keer toe zag ik in de afgelopen week bijzondere verhalen in het ND. Dat wilde ik vertellen. Op dinsdag stond er iets in over collegevorming in Culemborg. Voor het eerst mag de Christen Unie daar een wethouder ‘leveren’. Er was al een geschikte kandidaat gevonden. Een mevrouw die politicologie gestudeerd heeft, en waarschijnlijk de post jeugdzorg en volksgezondheid gaat krijgen. Niet dat ze daar al veel over weet, maar een paar weken inlezen moest de leemte in haar kennis opvullen.

Daarna las ik een ingezonden stuk, over de vrouw in het ambt. Zo kom ik toch weer bij mijn inleiding terecht. Het was een kort ingezonden. Vrouw en ambt, gevolgd door een aantal bijbelteksten. Met als conclusie:  Gods woord is onze basis.

Gisteren stond er in de altijd lezenswaardige Gulliver (bijlage over kunst, cultuur, boeken, film), een artikel/ gespreksverslag over Alzheimer. Biografie van een ziekte, geschreven door Koos Neuvel. Hij geeft aan dat er in de maatschappij veel angst is voor het syndroom van Alzheimer. Er zijn mensen die zeggen dat zij liever dood dan dement zouden zijn. De schrijver vertelt over zijn moeder die de ziekte ook heeft (mede de aanleiding om dit boek te schrijven), zijn moeder bleef lang een blije vrouw, die van het leven leek te genieten. Nu woont ze in een verpleeghuis en heeft het idee in een hotel te wonen.

Zo maar drie artikelen in één week, die me bijzonder verbazen. Niet omdat ze in de krant staan, wel verbaas ik me over de strekking. De mevrouw die nog graag wethouder wil worden over een terrein waar ze niet erg inside is. Jammer, gemiste kans, juist nu er zoveel veranderingen op stapel staan. Hoe kun je aansturen als je het terrein niet kent? Een opeenstapeling bijbelteksten, zonder enige context als “bewijs”, voor wat eigenlijk? En omdat jouw eigen moeder niet lijdt aan Alzheimer, zou het allemaal wel meevallen?

Tja, de krant is hierbij de boodschapper, niet de auteur van het nieuws. Ik blijf toch maar blij met mijn krant!

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén