Gehoord, gezien, gelezen en gedacht

Tag: ambten

MV en ambt

Gisteravond was er een avond over man-vrouw-ambt in onze gemeente. Daar moest en wilde ik natuurlijk bij zijn. De avond was nadrukkelijk niet als discussie avond bedoeld, puur informatief. Over onze gemeente valt te vertellen dat we sinds 1 januari van dit jaar samen zijn gegaan met de Samenwerkingsgemeente. Die bestaat uit leden van de Christelijke Gereformeerde kerken en uit leden van de Nederlands Gereformeerde kerken.

De eerste spreker benoemde dat er al heel veel is geschreven over dit onderwerp, dat het gevaar bestaat dat het meer van hetzelfde wordt. Hij wees ons onder andere op het boek van ds. Niemeijer, met de titel: “Zwijgteksten, scheppingsorde en geesteswerk”.  De spreker legde dit boekje wat achteloos terzijde. (zo was mijn gedachte). Hij vertelde zijn eigen ontwikkeling over de materie. Er volgde een uitleg over hermeneutiek. Vervolgens ging hij (toch) op enkele bijbelteksten in. Er volgde uitleg over de min of meer bekende teksten uit Timotheüs en 1 Korintiërs 14 en Efeziërs 5. De uitleg had als conclusie dat vrouwen wel diacones kunnen zijn, en geen ouderling of predikant. Dat was volgens hem toch wel de meest schriftgetrouwe uitleg, zo begreep ik. Met daarbij de waarschuwing ons niet door de tijdgeest te laten beïnvloeden.  En tenslotte nog het veelgebruikte argument dat als de Here Jezus vrouwen in het ambt had willen hebben, hij ook wel vrouwelijke discipelen had aangesteld. Ik denk dat Jezus juist wel rekening hield met zijn tijdgeest en daarom geen vrouwen aanstelde bij de twaalf discipelen. Verder blijf ik me dan afvragen waarom vrouwen de eerste getuigen mochten zijn van zijn opstanding?

De tweede spreker nam een andere aanvliegroute; aandacht voor de vraag hoe we de bijbel zien. Is de bijbel een eenzijdig boek, in de zin van: Gods leefregels voor ons. Dan lees je de bijbel vooral met je verstand en is bijbelkennis afhankelijk van de hoeveelheid namen en feiten die je kunt noemen. Geloven kan dan  een verstandszaak worden. Misschien komt dit vooral voort uit de verlichting. De tijd waarin een groot geloof in maakbaarheid en kennis is ontstaan.

Of is de bijbel meer relationeel? Uiteraard betrouwbaar, meer dan een set regels en voorschriften, ook een geschiedenis waarin mensen een rol (mogen) spelen. Denk bijvoorbeeld aan de ‘advocatuur’ voor Sodom en Gomorra door Abraham, en zo werden er meer voorbeelden genoemd.

Wat dat met het onderwerp te maken heeft? In ieder geval dat het mogelijk moet zijn dat meningen naast elkaar bestaan, zonder af te doen aan de integriteit van de ander. Dat laatste is een forse opdracht. Het komt er op aan elkaar te aanvaarden. Hoe gauw zien we onze eigen mening, die immers op de bijbel gebaseerd is, als waarheid? Waarheidsliefde en verdraagzaamheid zijn twee principes die voor ons besef moeilijk te combineren zijn. Dit zijn zinnen uit een zeer lezenswaardig artikel uit Onderwegonline.nl waar de spreker op wees.

Eerlijk werd benoemd dat het best lastig kan zijn om elkaar te aanvaarden, zeker als je zelf van mening bent dat vrouwen geen ambten mogen bekleden, terwijl het wel in jouw gemeente gebeurt. Onlangs las ik in een kerkblad de vraag: wat als we worden gedwongen tot zonde? (= als vrouwen ambtsdrager worden). Als dit het uitgangspunt is, wordt het wel erg ingewikkeld…

Wat ik leuk vond was dat ook de tweede spreker het boek van ds. Niemeijer noemde en er erg positief over was. We kregen enkele passages te horen. Het sprak me erg aan. Het verhaal van deze predikant was voor mij een verademing en rustgevend. Het geheel werd boven het nietes/welles exegese verhaal getild en dat deed me goed.

Tenslotte…. Dit was een avond waar mannen de hoofdrol hadden. Logisch, predikanten. Wat ik miste was, zonder diep in allerlei emoties te duiken, de vraag wat dit voor vrouwen betekent. Zoals ik al vaker schreef, het lijkt er soms op dat vrouwen alles mogen doen binnen de gemeente, zolang het A-woord er maar niet aan verbonden is. En dat kan soms flink pijn doen.  Ik vraag me af of mannen zich dat realiseren….

Ik denk dat er een bepaalde vanzelfsprekendheid is in het denken over rolverdelingen tussen mannen en vrouwen. Heel veel dingen lijken/zijn “logisch”. In ons onderbewuste speelt dat een veel grotere rol dan we denken. Onlangs las ik in het Nederlands Dagblad een verhaal over hoe Bellingcat (een onderzoekscollectief)  is ontstaan. Lees de volgende zinnen: “oprichter en directeur van Bellingcat is Eliord Ward Higgins. Hij raakte in 2012 werkloos. Hij bleef toen thuis om op zijn kind te passen. Om zijn tijd door te komen, begon hij een blog.” Ooit iets dergelijks over een moeder gelezen? (overigens, ik blog niet om mijn tijd door te komen).

Wie meer wil lezen over M/V in de kerk: Fokke Pathuis houdt een blog bij, waarin hij veel over dit onderwerp geschreven heeft: https://fpathuis.wordpress.com/

 

Mannen en vrouwen, deel twee

Gisteren zag ik al iets voorbij komen op twitter: Rapport over de M/V in de kerk: Ja er is ruimte voor de vrouw als ambtsdrager. Vanmorgen stond er een uitgebreid artikel in het Nederlands Dagblad. (linken heeft geen zin, artikelen moeten betaald worden)

Er is een commissie geweest in ‘onze’ kerken, de GKv, die (weer) onderzoek heeft gedaan naar de positie van mannen en vrouwen in de kerk. Deze commissie heeft het rapport gemaakt en opgestuurd naar de synode. Die vergadert volgend jaar en zal dan besluiten nemen, denk ik. De uitslag van dit rapport is bekend gemaakt. Het advies luidt dat vrouwen alle ambten zouden mogen bekleden. Overigens een advies dat terzijde gelegd kan worden.

De commissie bestond uit zeven personen, waaronder twee docenten van de theologische universiteit in Kampen. Dit zijn dus theologen. Eén commissielid heeft laten weten het niet eens te zijn met het advies van de commissie. Dit lid is jurist , en hij geeft zijn visie eveneens in het rapport.

De commissieleden benadrukt dat het advies niet hoeft te betekenen dat vrouwen overal als ambtsdrager moeten gaan functioneren. Dit onderwerp mag geen belemmering meer vormen in gesprekken  met Nederlands Gereformeerde kerken of Christelijke Gereformeerde kerken. Als ik het goed heb, was juist het rapport over vrouwen in alle ambten een van de redenen dat de samensprekingen met de NGK in ons stadje zijn stopgezet….

Zoals gezegd moet de synode er nog over oordelen en besluiten. We wachten af of er iets gaat gebeuren en wat er dan gaat gebeuren. Ik zit me af te vragen of dit bericht een stroom van ingezondens gaat opleveren bij het ND, en wat het beleid dan zal zijn.

Ik was verrast door dit bericht. En eerlijk gezegd begrijp ik het ook niet goed. Hoe kan het bestaan dat er al tweeduizend jaren geen vrouwelijke ambtsdragers zijn, en dat op grond van de bijbel. En dan nu, eveneens op grond van de bijbel, zouden vrouwen wel ambtsdrager (draagster?) mogen zijn? Hoe kan dit?

vrouwenambt

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén