Gehoord, gezien, gelezen en gedacht

Tag: dienst

Proef, en geniet de goedheid van de HEER

Vanmorgen mochten we zingen in de kerk. Nu doen we dat wel vaker, deze keer zongen we als koor, in een bijzondere dienst. Het thema van de dienst was de titel van deze blog, een regel uit psalm 34. De eerste gezamenlijke avondmaalsviering van de vrijgemaakte kerk, samen met de combi-gemeente (sorry voor het rare woord), van Nederlands en Christelijke gereformeerde kerk, in de Kristalkerk in Hengelo. In 1892 is de christelijke gereformeerde kerk ontstaan, de nederlands gereformeerde kerken ontstonden eind jaren zestig van de vorige eeuw. De christelijke gereformeerde kerk ontstond doordat een aantel mensen niet mee wilden/ konden gaan met de vereniging van twee andere kerken. De nederlands gereformeerde kerken ontstonden door een strijd over hoe je de bijbel ziet, hoe je de band met de belijdenissen ziet. (dit is de kort door de bocht versie) Niet alle gemeenteleden konden dit zo “meemaken”, er werd gebeden voor de mensen die er niet bij waren.

Voorafgaand aan de lezing van het avondmaalsformulier mochten de kinderen naar voren komen. Zij zaten op het podium. De predikant (E.J. van den Bos) had een doos drop bij zich en liet hen een dropje zien. Hij vroeg waar drop naar smaakt? Hoe kom je erachter hoe iets smaakt? Door er naar te luisteren? Door te kijken? Dat was het niet. Door te proeven… Hoe kun je weten hoe de Here smaakt? Door te proeven…. Hoe doe je dat dan? Door te beseffen en stil te staan bij wat God doet. De kinderen wisten een aantal dingen te noemen. Ze kregen de “opdracht” mee vanavond met hun ouders vijf dingen te noemen waaruit zij de Here konden opmerken. Zegeningen dus. Wat een mooie opdracht!

Daarna volgde de viering van het avondmaal, waarin we als koor,  een lied uit het paasoratorium van Dirk Zwart: “Wees mijn brood en mijn beker”, zongen. Het brood en de beker met wijn, gingen de rijen door. Ik zag dat iemand het brood oversloeg en het bord doorgaf aan zijn buurman. Er wieberde wat in me… waarom blijf je niet thuis als je niet wilt aangaan… ik was weer eens te snel met oordelen, geduld is nog steeds geen gave van mij. De wijn werd wel gedronken, ik moest mijn mening snel herzien en stelde de diagnose glutenallergie.

avondmaal5[1]

Het was al met al een bijzondere en mooie dienst. Gesterkt gingen we weer naar huis.

Nog meegenieten? Hier kun je meeluisteren.

Aanbidding is het doel van je leven.

Vanmiddag hadden we een bijzonder mooie dienst! Derde preek uit een serie van drie, met als onderwerp de kerk. De eerste ging over hoe God mensen zoekt, de tweede over hoe je elkaar kunt zoeken (en vinden) in een gemeente, deze dus over aanbidding. Aanbidding is in de bijbel op veel plaatsen te vinden. Mozes vraagt aan de farao of het volk Israël Egypte mag verlaten om God in de woestijn te aanbidden. Niet alleen in dat hoofdstuk gaat het over aanbidding. We lazen in de dienst Efeziërs 5, Paulus heeft het daar over dat de heilige Geest je kan vervullen, en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Mooi dat je met elkaar mag zingen! Niet alleen psalmen, ook nieuwe liederen! We mogen verder gaan, ook al zijn er bijzonder mooie psalmen, met niet altijd even begrijpelijke berijmingen. (vind ik)
Niet alleen op de aarde, ook in de hemel wordt gezongen, zie maar sommige delen uit Openbaring, of wat Jesaja ziet als hij geroepen wordt. Herhaling op herhaling, zo lezen we daar. Herhaling in de liederen hoeft niet verkeerd of vervelend te zijn, integendeel, het kan je nog beter bepalen bij de grootheid van God. En God aanbidden en liefhebben is het doel van je leven. Dat doe je in de kerk en buiten de kerk.

Wees hierin met elkaar gemeente, volg niet alleen je eigen smaakje, was de oproep.  Loop niet weg als er uit opwekking gezongen wordt, en erger je niet als er alleen orgelbegeleiding is. Heb elkaar ook in deze dingen lief.

Bewust werd gezegd dat het niet over loven en prijzen gaat, dat zou een soort gelijkheid kunnen suggereren. Aanbidding geeft een standsverschil aan. Wij mogen God aanbidden. Hem eren. Dat kan op verschillende manieren, in verschillende stijlen. Dat gebeurde in deze dienst, eren in verschillende stijlen. We zongen psalmen, van vroeger en van nu. We zongen gezangen en opwekking. Met heel verschillende soorten begeleiding: cello, orgel, gitaar, slagwerk, dwarsfluit. En sommige liederen werden begeleid door orgel en andere instrumenten tezamen. Heel bijzonder!

kernwa3

Zo mooi allemaal! Het duurde lang voordat iedereen de kerkzaal uitwas, we wilden nog blijven, nog even luisteren, nog even praten…..

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén