Gehoord, gezien, gelezen en gedacht

Tag: GKv

Verhuisd

Vorig jaar om deze tijd hadden we het besluit genomen geen lid meer te willen blijven van onze kerkelijke gemeente. Té teleurgesteld, te verdrietig, en soms te boos om op een goede manier lid te blijven. Ik wilde eruit. Maar wat dan? Geen idee! Natuurlijk hebben we onze brunches bij Hiernaast, (tevens mede oorzaak van de verwijdering). Niet iedere zondag is er een brunch, en dan een kerkdienst bijwonen en er bijhoren, dat was onze wens. In de thuisgemeente was teveel gebeurd om daar nog vrijmoedig naar toe te gaan.

Er kwam een tijdelijke predikant in die thuisgemeente. Iemand met goede oren en ogen. Een bidder. Zo kon er (een deel van het) puin geruimd worden. Daar waren we blij mee. Dat gaf wel wat rust en wat ruimte. Niet voldoende, in onze beleving. En als ik het zo schrijf, lijkt het of wij van alles wilden en eisten. Dat was niet zo. Wel wil ik me veilig kunnen voelen. Juist dat ontbrak toch nog, dat gevoel. En natuurlijk is dat een gevoel, mijn gevoel.

Allernaaste en ik bleven puzzelen en denken, de een meer dan de ander. Was hier nog een plek voor ons? Waarom wel? Waardoor niet? En als het hier niet is, waar dan wel? Wat is doorslaggevend in deze beslissing? Verstand? Gevoel? Plichtsbesef?

Uiteindelijk besloten we toch deze gemeente te verlaten. Met moeite en met pijn. Ooit (2005) zo enthousiast binnengekomen. Meegedaan en meegedraaid met allerlei dingen. Een plek gezocht en gekregen. Dat alles weer loslaten, dat voelt (nog steeds) zwaar, ondanks alles.

kristalkerkWe zijn nu kerkelijk verhuisd, dat wil zeggen dat we lid zijn geworden van een GKv gemeente vijftien kilometer verder op. Geen onbekende gemeente voor ons, oudste vogel en gezin wonen daar, en we zijn al jaren lid van de cantorij. Nu mogen we bij deze gemeente horen. Er is, vanmorgen in de dienst, voor ons gebeden. Voor een goede plek binnen de gemeente, voor een zegen op ons werk bij Hiernaast…..

Verhuisd

Vorig jaar om deze tijd hadden we het besluit genomen geen lid meer te willen blijven van onze kerkelijke gemeente. Té teleurgesteld, te verdrietig, en soms te boos om op een goede manier lid te blijven. Ik wilde eruit. Maar wat dan? Geen idee! Natuurlijk hebben we onze brunches bij Hiernaast, (tevens mede oorzaak van de verwijdering). Niet iedere zondag is er een brunch, en dan een kerkdienst bijwonen en er bijhoren, dat was onze wens. In de thuisgemeente was teveel gebeurd om daar nog vrijmoedig naar toe te gaan.

Er kwam een tijdelijke predikant in die thuisgemeente. Iemand met goede oren en ogen. Een bidder. Zo kon er (een deel van het) puin geruimd worden. Daar waren we blij mee. Dat gaf wel wat rust en wat ruimte. Niet voldoende, in onze beleving. En als ik het zo schrijf, lijkt het of wij van alles wilden en eisten. Dat was niet zo. Wel wil ik me veilig kunnen voelen. Juist dat ontbrak toch nog, dat gevoel. En natuurlijk is dat een gevoel, mijn gevoel.

Allernaaste en ik bleven puzzelen en denken, de een meer dan de ander. Was hier nog een plek voor ons? Waarom wel? Waardoor niet? En als het hier niet is, waar dan wel? Wat is doorslaggevend in deze beslissing? Verstand? Gevoel? Plichtsbesef?

Uiteindelijk besloten we toch deze gemeente te verlaten. Met moeite en met pijn. Ooit (2005) zo enthousiast binnengekomen. Meegedaan en meegedraaid met allerlei dingen. Een plek gezocht en gekregen. Dat alles weer loslaten, dat voelt (nog steeds) zwaar, ondanks alles.

kristalkerkWe zijn nu kerkelijk verhuisd, dat wil zeggen dat we lid zijn geworden van een GKv gemeente vijftien kilometer verder op. Geen onbekende gemeente voor ons, oudste vogel en gezin wonen daar, en we zijn al jaren lid van de cantorij. Nu mogen we bij deze gemeente horen. Er is, vanmorgen in de dienst, voor ons gebeden. Voor een goede plek binnen de gemeente, voor een zegen op ons werk bij Hiernaast…..

Mannen en vrouwen deel drie

Vorige week werd ik gebeld door een van mijn collega’s: “We willen een bidstond organiseren voor ons bedrijf, om te bidden voor een goede afloop in deze hectische tijden. Wil jij een bijdrage leveren, een gebed, een lied, een (korte) overdenking?”. Ik hoefde er geen seconde over na te denken. Natuurlijk wil ik dat! (De vraag of ik het kan, die komt vanzelf wel, waarschijnlijk vlak voordat die dienst begint.)

Vorig jaar schreef ik twee  blogjes over het onderwerp mannen en vrouwen in de kerk. Inmiddels heeft de synode van onze kerken vergaderd, onder anderen over dit onderwerp. De korte uitkomst is dat er eerst een studie over de invulling van de ambten gaat komen, voordat er verder gesproken kan worden over de plaats van vrouwen hierin. Dit is dan mijn vertaling van het geheel.

In grote lijnen heb ik de discussies op de synode via het live-blog van het ND gevolgd. Er is pittig gesproken, tussen de broeders. Er is veel geschreven, in kranten en op weblogs. Kritische vragen zijn gesteld, kritische kanttekeningen gemaakt. Is het een luxe probleem, bezig te zijn met/ over dit onderwerp, terwijl aan alle kanten mensen de kerk verlaten/ ontvluchten?

Ik las mee in krant en internet, en zat af en toe (=regelmatig) met gekromde tenen. Al die mannen die maar over vrouwen praten. (ik snap dat dat nu eenmaal zo werkt in deze kerkstructuur, en toch!) “Ik ben trots op onze vrouwen”, zo sprak de een. “Er is (nog?) zoveel mooi werk voor vrouwen te doen, zoveel mooi bezoekwerk..

Het deputatenrapport waarin gesteld werd dat alle ambten open kunnen voor vrouwen, werd ‘afgestemd’. Nu dus eerst onderzoek naar de ambten, zoals die nu ingevuld zijn. Is dat zo rechtstreeks uit de bijbel te halen? Welke rol speelt cultuur hierin?

Ga nog maar even door met studeren, beste mannen broeders.  We wachten het wel af, of niet, dat kan ook nog. Intussen kan ik blij worden van video’s op You tube. Deze bijvoorbeeld:

 

en voor als je nog tijd hebt, nog eentje:

 

Mijn taak tijdens de ‘dienst’ voor ons bedrijf? Ik heb het nog niet helder, maar zie wel uit naar die avond!

 

 

Mannen en vrouwen, deel twee

Gisteren zag ik al iets voorbij komen op twitter: Rapport over de M/V in de kerk: Ja er is ruimte voor de vrouw als ambtsdrager. Vanmorgen stond er een uitgebreid artikel in het Nederlands Dagblad. (linken heeft geen zin, artikelen moeten betaald worden)

Er is een commissie geweest in ‘onze’ kerken, de GKv, die (weer) onderzoek heeft gedaan naar de positie van mannen en vrouwen in de kerk. Deze commissie heeft het rapport gemaakt en opgestuurd naar de synode. Die vergadert volgend jaar en zal dan besluiten nemen, denk ik. De uitslag van dit rapport is bekend gemaakt. Het advies luidt dat vrouwen alle ambten zouden mogen bekleden. Overigens een advies dat terzijde gelegd kan worden.

De commissie bestond uit zeven personen, waaronder twee docenten van de theologische universiteit in Kampen. Dit zijn dus theologen. Eén commissielid heeft laten weten het niet eens te zijn met het advies van de commissie. Dit lid is jurist , en hij geeft zijn visie eveneens in het rapport.

De commissieleden benadrukt dat het advies niet hoeft te betekenen dat vrouwen overal als ambtsdrager moeten gaan functioneren. Dit onderwerp mag geen belemmering meer vormen in gesprekken  met Nederlands Gereformeerde kerken of Christelijke Gereformeerde kerken. Als ik het goed heb, was juist het rapport over vrouwen in alle ambten een van de redenen dat de samensprekingen met de NGK in ons stadje zijn stopgezet….

Zoals gezegd moet de synode er nog over oordelen en besluiten. We wachten af of er iets gaat gebeuren en wat er dan gaat gebeuren. Ik zit me af te vragen of dit bericht een stroom van ingezondens gaat opleveren bij het ND, en wat het beleid dan zal zijn.

Ik was verrast door dit bericht. En eerlijk gezegd begrijp ik het ook niet goed. Hoe kan het bestaan dat er al tweeduizend jaren geen vrouwelijke ambtsdragers zijn, en dat op grond van de bijbel. En dan nu, eveneens op grond van de bijbel, zouden vrouwen wel ambtsdrager (draagster?) mogen zijn? Hoe kan dit?

vrouwenambt

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén