brunch20maartVandaag is/ was het een bijzondere dag. Het is palmpasen, en ook internationale dag van geluk. Gelukskunde schijnt inmiddels een echt vak en echte studie te zijn. Ik las dat er vandaag een congres over gehouden wordt.

Vanmorgen had ik die ‘geluksdag’ als onderwerp gekozen voor het bijbelmoment bij Hiernaast.

We dachten na wat geluk voor ons is. Daar kwamen bijzondere antwoorden op. Voor de een was geluk dit: naat het Dolfinarium gaan, een roze pluchen dolfijn krijgen en daar je spreekbeurt over houden. Dat is geluk voor een vierjarige. Een ander benoemde dat we vaak niet eens weten hoe gelukkig we zijn. Het is geluk om in een vrij land te wonen en beschermd te worden door de overheid. Te mogen zeggen wat je wilt en doen wat je wilt. Dat is geluk voor iemand die afkomstig is uit I. Voor mijzelf was het een moment van geluk toen een van de kleinzoons heel blij het schoollokaal waar ik op dat moment was, binnen kwam rennen om te laten zien wat hij gemaakt had op de creamiddag.

Dit soort dingen geven geluk, doen je kijken naar je rijkdom. Je ‘aardse’ rijkdom.
Toen ik gisteren aan het nadenken was over dit onderwerp, dacht ik aan de tekst uit Jeremia 29:11, waar het volgende staat:

Dit zegt de Heer: als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal Ik naar jullie omzien. Dan zal Ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan voor jullie staat vast- spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen Mij aanroepen en tot Mij bidden, en Ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen Mij zoeken en ook vinden, als jullie Mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de HEER- en Ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen Ik je verbannen heb – spreekt de HEER- en je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit Ik je heb laten wegvoeren.

Hierover hebben we vanmorgen nagedacht bij Hiernaast. Ook benoemd dat God zijn volk geluk belooft en verwacht van zijn volk dat het bidt en Hem zoekt, dan wil Hij luisteren. Ik zal me laten vinden, zegt God. De grote God die de aarde gemaakt heeft en er nog steeds voor zorgt, die God wil gevonden worden door ons kleine mensjes en Hij belooft dat Hij wil luisteren. Meer geluk heb je toch niet nodig?

Ik was gisteren wat aan het zoeken naar afbeeldingen van deze tekst, en was verbaasd over de enorme hoeveelheid afbeeldingen, en dan vooral afbeeldingen waarin Jeremia 29 vers 11 genoemd wordt. Vooral dat eerste gedeelte, waarin God aangeeft dat Hij plannen heeft is vele malen te vinden.

jeremiah_29_11_by_kelliehags2-d85fcrzDeze tekst staat natuurlijk wel in een context. Hier gaat het over het volk Israël, dat ongehoorzaam was geweest en weggevoerd naar een ver en vreemd land. Daar moesten ze 70 jaar zijn, zoals God had aangekondigd. Ze moesten daar bouwen, huwen en gezinnen stichten. Het leven moest daar doorgaan. Tegelijk kwam er een einde aan, dat beloofde God bij voorbaat al.

Is deze tekst een op een over te zetten naar het nu? Ik denk niet dat je zo die ene zin overal voor kunt gebruiken, wel dat Gods trouw en goedheid voor zijn kinderen altijd dezelfde zal zijn.