Geef ons wijsheid om U te ontdekken, verstand om U te begrijpenVolharding om U te zoeken, geduld om om U te wachten, ogen om op U gericht te zijn. Een hart dat zich aandachtig op U richt en een leven dat U verkondigt.

Door de kracht van de Geest van Jezus Christus, onze Heer.

 

uit: Bid, Luister, Leef Dichter bij God.