Afgelopen zaterdag stond er een cartoon in het ND. Een cartoon over het vrouwenstandpunt van de SGP. Mannen laten het afweten, nu mag een vrouw de zaakjes redden, is een beetje mijn idee. “Wij”, vrijgemaakten (Gereformeerde kerk vrijgemaakt), snappen dat de vrouw best actief kan zijn in de politiek. Niks mis mee, voor de ChristenUnie zitten al jaren vrouwen in de tweede kamer en in gemeenteraden. De voorschriften die in de bijbel staan, gelden wel voor vrouwen, dan toegespitst op het kerkelijke leven.

Laat er nu net in de Trouw van afgelopen zaterdag een interview staan met een GKV theologe die een proefschrift heeft geschreven met de titel: ‘Triniteit, antropologie en ecclesiologie. Een kritisch onderzoek naar de implicaties van de godsleer voor de positie van mannen en vrouwen in de kerk’. Als ik deze titel lees, denk ik dat ik wacht tot de publieksvriendelijke versie in november verschijnt… In het interview legt ze uit hoe ze tot de gedachte komt dat het ambt in de kerken, open gesteld kan worden voor mannen en vrouwen. Haar visie doet , zacht gezegd, wat stof opwaaien. Zowel binnen als buiten de GKV.  In de bijbel staan een aantel teksten die vaak ‘zwijgteksten’ genoemd worden.  in die teksten staat dat de vrouw in de bijeenkomsten haar mond moet houden en thuis om opheldering moet vragen. Een ander gegeven is dat Paulus ergens teruggrijpt op de schepping: Adam is eerst geschapen, Eva daarna. De man leidt en gaat voor, de vrouw volgt. Grofweg en heel globaal, zijn dit de gronden om vrouwen niet in het ambt toe te laten. Almatine Leene ziet dat, zoals gezegd, anders. Ik kan niet goed uitleggen hoe zij dit ziet.

Wat ik wel weet, is dat in de afgelopen jaren het al dan niet vrouw in het ambt hebben een soort van maatstaf van “schriftgetrouwheid” is geworden. Geen vrouwen in het ambt is dan goed. Dan wordt de bijbel op de goede manier gelezen en gevolgd. Wel vrouwen in het ambt is dan schriftkritisch. Onze kerken hebben schriftgetrouwheid  hoog in het vaandel staan.

Ik ben geen theoloog, kan mevrouw Leene dus niet ‘narekenen’. Ze geeft aan dat er nu te weinig rekening met de context van teksten wordt gehouden. Doe je dat wel, dan kom je uit op openstelling van de ambten voor vrouwen. Hm, ik weet niet goed wat ik hiermee moet.

Wel weet ik, (nou ja, denk ik, ik kan het niet bewijzen) dat er veel kerkelijke ellende voorkomen zou zijn als er vrouwen in het ambt gezeten hadden. Dat is mijn stellige overtuiging. Ik hoor nu vaak zeggen dat ook wij binnen afzienbare tijd vrouwen in het ambt hebben,  het wordt steeds moeilijker om ambten ingevuld te krijgen. Dan zou het een soort van noodsprong worden. Waarschijnlijk is er helemaal geen man meer te vinden die nog ouderling of diaken (of predikant?) wil worden als vrouwen dit ook mogen. Zijn ze weg, die mannen…dat is wat je vaak ziet gebeuren.

Ik begon dit blogje over die cartoon in het ND. cartoonnd24augustus13

Het lijkt dat er wat meewarig gekeken wordt naar de SGP. Maar hoe meewarig wordt er gekeken naar kerken waar het ambt alleen voor mannen is?