Gehoord, gezien, gelezen en gedacht

Tag: PGB

De wondere wereld van de SVB

https://i0.wp.com/www.svb.nl/Images/logo_corporate.gif?w=629

“Vroeger” kende ik de Sociale Verzekerings Bank alleen van de kinderbijslag. Zij betaalden dat uit, met hen had je dit te regelen. Per post verliep dat allemaal prima, geen problemen. De SVB verdween uit mijn beeld. Geen idee wat of en wat andere taken waren. ( o ja, ik ben nog te jong voor AOW) Vanaf begin dit jaar mag de SVB Persoons Gebonden Budgetten uitbetalen. Groot rumoer, het lukte niet goed. Uitbetalen lukte op de een of andere manier niet op tijd. Staatssecretaris van Rijn zweette diverse keren peentjes en mocht uiteindelijk blijven.

Kennelijk had ik mazzel gehad, de betaling die ik zou krijgen kwam iedere maand vrolijk op tijd. En de bedragen klopten, tot de maand juli. Toen kreeg ik zowel het bedrag voor geleverde begeleiding, als voor dagdelen doorgebracht op een zorgboerderij. Ai, wat nu?

Gelijk maar even gebeld naar de SVB. Een vriendelijke dame stond me te woord, helaas, het computersysteem lag eruit, zo meldde ze me. Maar bedankt voor de melding, ze zou er mee aan de slag gaan.Mijn voorstel dat ik het geld wel kon doorsturen naar de rechtmatige ontvanger viel niet geheel goed.

Twee weken later nog niets gehoord en nog eens opgebeld. “Zit uw klant bij u?” luidde de eerste vraag Nou nee, ik wil haar hiermee niet belasten. Het gesprek kon niet verder gaan, want mijn klant moest erbij zijn. En dat haar collega mij wel te woord had gestaan, daar was zij niet verantwoordelijk voor.

Toen maar samen gebeld. Bedankt voor het melden, we gaan ermee aan de slag, u hoort nog van ons. Een maand later: nog niets gehoord, nog maar een keer gebeld. “Mevrouw, er is een terugvorderingsregel afgesproken”, zo was de reactie. Heel lastig dat ik daar dan  zelf niets van wist. Nog weer later nogmaals gebeld. Zelfde verhaal.

Uiteindelijk kreeg mijn klant een brief, waarin aangekondigd stond dat haar zorgverlener ten onrechte geld ontvangen had van de SVB!. Of zij (mijn klant dus), maar snel contact wilde opnemen! Zo gezegd, zo gedaan.  De behulpzame meneer van de SVB regelde fluks een betalingsregeling. Ik zou het geld maar weer terugstorten naar de SVB, dan was alles geregeld. O ja, dat overmaken kon alleen maar plaatsvinden tussen 1 en 31 december. Anders raakte het systeem in de war. Gelukkig is het nu 1 december geweest!

O ja, nu moet de SVB het vrij besteedbare bedrag van het PGB nog naar mijn klant sturen. Ik ben benieuwd hoe lang dat nog gaat duren. De opdracht tot uitbetalen is nog maar zes weken geleden gedaan….

 

AWBZ/WMO/CAK/PGB/SVB/WTCG/CIZ

Ik kan me voorstellen dat mijn titel abracadabra is. Onderaan dit artikel zal ik de termen uitleggen. Deze deze kreten zijn geheimtaal  voor de meeste mensen, totdat….

stel je eens voor

je krijgt een hersenbloeding, of een herseninfarct,

of je rijdt motor en een auto ziet je over het hoofd,

of je valt door gladheid op je achterhoofd,

of je fietst op een rotonde en je krijgt geen voorrang,

of een bloedvat in je hersenen blijkt niet goed aangelegd te zijn en gaat bloeden,

of degene met wie je meerijdt, zit tijdens het rijden te appen..

Er is een voor en er is een na. En soms duurt het jaren voordat je doorhebt dat jij best normaal bent, en geen burn-out hebt, en je niet aanstelt, maar dat alle problemen waar je tegen aan loopt een oorzaak hebben en die oorzaak heeft een naam, namelijk Niet Aangeboren Hersenletsel.

In al deze situaties, staat je leven op de kop. Heel vaak is het niet meer mogelijk om te werken en je eigen inkomen te verdienen, of werken kan alleen maar op beperkte schaal.

Er bestaan organisaties die je dan in je leven kunnen begeleiden om zo goed mogelijk met de gevolgen van NAH om te gaan. Bij de beste werk ik. Tot vorig jaar ging alles goed, een indicatie krijgen voor begeleiding ging doorgaans redelijk makkelijk. De mensen bij wie je in huis kwam, betaalden wel een eigen bijdrage voor deze begeleiding. Die werd geïnd door het CAK, en bedroeg 19,- euro per uur. Daar ging dan 33% WTCG korting van af, dus je betaalde ongeveer 14 euro per uur. De bijdrage was, en is, inkomensafhankelijk. De uurprijzen waren voor iedereen gelijk.

Maar dit alles was niet goed in de ogen van wijze heren. Of in de ogen van wie ook. De zorg moest uit de AWBZ, en ging naar de WMO. Gemeentes staan dichter bij de burger dan de algemene overheid. Het CIZ zorgt nu niet meer voor de indicatie, dat doet de WMO consulent. De eigen bijdrage mag nu door de gemeente bepaald worden. Opnieuw inkomens afhankelijk.

Alleen zijn er nu heel veel gemeentes die een ander tarief als eigen bijdrage hanteren. Dat mag wettelijk. Dat wordt ook zo uitgelegd door de WMO consulenten. Stel je eens voor dat je dan 45 euro, of 70, of zelfs 100 euro per uur begeleiding moet betalen. En stel je voor dat de eigen bijdrage 300 euro per vier weken is. Voorheen haalde je dat maximum bedrag bijna niet. Nu zit je er zo aan. Het bijzondere is dat iedere gemeente weer iets anders verzint. De verschillen zijn enorm groot. Niet eerlijk dus. Overigens ook iets waar vorig jaar al voor gewaarschuwd is.

Ik ben hier al eens over in gesprek gegaan met een WMO-consulent. Sommigen weten echt niet hoe het in elkaar zit. De reactie is: ik geef dit bedrag (72 euro) door aan het CAK, en wat zij er mee doen, dat weet ik ook niet. Of: ja maar, het is toch inkomensafhankelijk? Ja, dat klopt, maar er is vaak al zoveel veranderd. Niet meer kunnen werken, bijvoorbeeld. Of zoveel beperkingen op allerlei gebied. Het is niet meer reëel allemaal.

Vanavond was op Nieuwsuur een item aan dit onderwerp gewijd. De staatssecretaris wilde niet reageren. Eerst de kamervragen beantwoorden. Kamervragen?! Het is toch echt te hopen dat dit oneerlijke systeem veranderd wordt.

 

AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

CAK: Centraal Administratie Kantoor. Het kantoor dat de eigen bijdrage int. Stuurt iedere vier weken een uitgebreide factuur. Presteert het om zes maanden geen rekening te sturen, om in de zevende maand het gehele bedrag in een keer te factureren.

PGB: persoonsgebonden budget. Ingesteld zodat zorgvragers zelf zorg kunnen inkopen. Bleek redelijk fraudegevoelig te zijn, vandaar nu zeer moeilijk te krijgen.

SVB: instantie die het PGB uitbetaalt aan zorgverleners. Of niet uitbetaald. Of zelfs, zoals ik ervaarde, dubbel uitbetaalt. (ik ontving geld voor mijn diensten, maar ook het geld dat bestemd was voor de zorgboerderij. Nu, twee maanden en drie telefoontjes later, lijkt er een begin van een oplossing in zicht)

WTCG: Wet Toeslagen Chronisch Zieken en Gehandicapten. Vanuit deze wet werden toeslagen toegekend, of kortingen, zoals in mijn tekst genoemd. Die toeslagen gingen vrij ver: omdat ik oogdruppels gebruik, en kennelijk chronisch ziek ben, kreeg ik ieder jaar ongeveer 50,- euro op mijn bank gestort. Leuk hoor, maar zinvol en noodzakelijk?

CIZ: Centraal Orgaan Indicaties Zorg. Tot vorig jaar bepaalden de medewerkers van dit orgaan of iemand in aanmerking kwam voor begeleiding, of voor zorg. Nu mogen gemeente mensen dit doen. Geen idee wat de taken nu dan zijn voor het CIZ.

 

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén