In het bijbelboek Johannes, hoofdstuk 14, vers 17 zegt Jezus dat de Heilige Geest zal komen, nadat Hij zelf naar de Vader is gegaan. De geest van de waarheid, zo wordt de Heilige Geest genoemd. Afgelopen dagen vierden we Pinksteren. Het moet heel bijzonder en spectaculair geweest zijn, dat eerste Pinksterfeest, tweeduizend jaar geleden. Niet te overzien wat er gebeurde en wat de gevolgen zouden zijn. Hoe zouden wij gereageerd hebben als we erbij waren?

Geest van de waarheid.. het was het weekend van de waarheid voor de moeder van de vermiste kinderen. Ze zijn gevonden, gestorven. Er is veel over geschreven en gezegd. De vader is de schuldige en veel mensen en instanties zijn in gebreke gebleven, want… en dan volgt er van alles. Wijsheid en waarheid achteraf. Iedereen heeft het geweten en niemand deed iets. Of wist wàt te doen. Wie sprak de waarheid: de moeder die haar ex van geweld beschuldigde, de vader die dit ontkende. Teleurgestelde en gefrustreerde mensen die elkaar beschuldigen. Situaties die te vaak voorkomen, te herkenbaar zijn.

Wat is waarheid, is het hetzelfde als gelijk hebben? En wat levert het op, gelijk hebben? Vooral in kerkelijke kring is het begrip waarheid belangrijk. Het ware geloof, het ware gedachtengoed dat bewaard moet worden. Dan krijg je dus bladen met als titel: de waarheidsvriend, of een website met de naam: een in waarheid. De eigen waarheid is waar en de meetlat. Wie er niet in past valt er af of er naast. Vlijmscherp kan de waarheid gebracht worden. Liefde lijkt dan erg ver weg.

De geest van de waarheid, Hij zal ons de weg wijzen naar de volle waarheid. Wanneer mogen we de waarheid zien?