Eén van de seminars die we volgden had bovenstaande titel. God spreekt op verschillende manieren. In Job 33 vers 14 staat: “God antwoordt wel, op meer dan een manier, alleen merkt de mens het niet op” Zou het echt zo zijn, dat we niet opmerken wat God ons nog wil zeggen? Of, is het echt zo dat God “uitgesproken” is en zich nu door de Bijbel tot ons richt? Dat is wat ik altijd gehoord heb, althans, dat is wat ik onthouden heb… In de seminar werd  uitgelegd dat God spreekt door omstandigheden, gedachten, door anderen aan ons, door emoties, door een lichamelijk gevoel en door engelen. Uiteraard spreekt God ook door zijn woord tot ons. Niet alleen door de woorden die er staan en die voor een ieder gelden. Het kan ook zijn dat er plotseling een woord voor ons uitspringt. Je leest iets wat je misschien al honderd keer gelezen hebt en ineens ontdek je dat dit voor jou is, dat God je hier iets bijzonders mee wil vertellen!

God kan tot je spreken in je stille tijd. Als je echt helemaal stil bent, kun je woorden van Hem krijgen. Je kunt eveneens woorden voor een ander krijgen. Dit laatste hebben we wat geoefend. In een groepje van vier personen. We waren met z’n vieren, we waren drie minuten stil en richtten onze aandacht op een persoon en wachtten af wat er zou gebeuren. Daarna vertelden we wat er ‘binnengekomen’ was. Dat was spannend! Zou er iets gebeuren?  Het lastige van dit seminar was, het geroezemoes rondom de tent. Toch gebeurde er wel het een en ander….

Na deze seminar en dit luisteren naar God, maakten we gisteren een bijzondere dienst mee. We waren in den Haag, in een bijzondere gemeente. Daar namen twee mensen afscheid, om naar onze stad te verhuizen. Zij zijn ervan overtuigd geraakt dat God hen naar onze stad roept. Zij willen gehoorzaam zijn aan zijn stem. Hij roept hen om hier het werk te doen, wat zij ook in den Haag deden: mensen vertellen over Gods grootheid en Gods liefde.

We waren blij dat we erbij mochten zijn. Na de dienst was er nog tijd om naar het strand te gaan, voor mij een plek waar ik iedere keer onder de indruk raak van Gods grootheid en trouw. Trouw in het blijven zorgen voor de aarde. Trouw in het zorgen voor ons, altijd. Ook dat is zijn stem….

OLYMPUS DIGITAL CAMERA